PERSONDATAPOLITIK

1 Behandling af personoplysninger hos Taxi 4×27 – Persondatapolitik

Denne persondatapolitik (“Persondatapolitikken”) beskriver hvilke personoplysninger, Taxi 4×27 indhenter fra dig som kunde hos Taxi 4×27 eller bruger af vores hjemmeside (www.4×27.dk), hvordan vi behandler sådanne personoplysninger, dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger og de tredjeparter, vi kan dele dine personoplysninger med.

Vi mener, at det er vigtigt, at vores serviceydelser er pålidelige og transparente. Vi behandler dine personoplysninger med integritet og omhu og sikrer, at vi efterlever gældende love og forordninger.

2 Dataansvarlig

Denne Persondatapolitik gælder for Taxi 4×27 F.M.B.A. (“Taxi 4×27”), CVR nr. 20285613, og for Taxi 4×27’s helejede datterselskaber Amager-Øbro Finans ApS, CVR-nr. 15197382, og De Forenede Hyrevognsselskaber A/S, CVR-nr. 12758006.

Taxi 4×27 er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du bestiller en taxa hos Taxi 4×27, når du besøger vores hjemmeside og når du i øvrigt kontakter os.

En henvisning til Taxi 4×27 i denne Persondatapolitik udgør også en henvisning til Taxi 4×27’s datterselskaber som anført ovenfor.

3 Hvordan Taxi 4×27 behandler dine personoplysninger

I de følgende afsnit har vi beskrevet nærmere hvilke personoplysninger, Taxi 4×27 behandler om dig, til hvilke formål og hvordan samt hvor længe, vi opbevarer oplysningerne.

 • Kategorier af personoplysninger

Taxi 4×27 behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn og/eller brugernavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Geografisk placering og data om kørsler (herunder tidligere kørsler)
 • Billeder fra sikkerhedskamera i bilen
 • IP-adresse
 • Transaktionsdata
 • Betalingsoplysninger
 • CVR-nummer (personligt ejede virksomheder/enkeltmandsvirksomheder)
 • Billed-Id (i forbindelse med indsigtsbegæringer)

Hvilke formål behandler Taxi 4×27 dine personoplysninger til

Taxi 4×27 behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Opfyldelse af en aftale eller gennemførelse af foranstaltninger efter din anmodning herom
 • Forbedring af vores produkter og tjenester
 • Optimering af vores hjemmeside
 • Anden administration af din relation til Taxi 4×27
 • Opfyldelse af lovkrav og/eller besvarelse af myndighedshenvendelser
 • Bestilling af taxa
 • Når du foretager bestilling af taxa via vores hjemmeside, app (Taxi.EU) eller kundeservice, behandler vi de oplysninger, du har indtastet eller på anden måde afgivet, f.eks. dit navn og adresse, telefonnummer, e-mail og oplysninger om den tur, du ønsker at bestille. Ved at fremsætte en anmodning eller foretage en booking inkluderes du automatisk i vores adressedatabase. Vi bruger dine oplysninger til at kommunikere status for din bestilling, til at foretage en bestilling af turen hos vores chauffører for dig, herunder at sende de nødvendige oplysninger til vores vognmænd om den tur, du har bestilt. Vi bruger også bestillingsoplysninger og oplysninger i anmodninger til at foretage analyser og rapporter på overordnet niveau med henblik på vores strategiske og driftsmæssige ledelse. Hvis du ikke ønsker at afgive din e-mailadresse, når du fremsætter en anmodning eller foretager en bestilling, bedes du booke pr. telefon via vores kundeservice. Taxi 4×27 behandler dine ovennævnte personoplysninger i forbindelse med din bestilling af taxa via Taxi 4×27 for at udføre din anmodning eller bestilling. Vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen mellem dig og Taxi 4×27.
 • Billeder/video taget med sikkerhedskamera i bilen kan, på politiets foranledning, udtages til politiets brug. Billeder opbevares maksimalt i 30 dage, typisk kortere.

4 Kundeservice og brug af Taxi 4×27’s hjemmeside

Via Taxi 4×27’s kundeservice har du mulighed for at stille spørgsmål om bestilling af taxa og vores services i øvrigt og til at komme kommentarer til eller reklamationer over en bestemt tur. Du kan kontakte vores kundeservice telefonisk eller via kontaktformularen på vores hjemmeside.

Hvis du henvender dig til kundeservice, behandler vi dine personoplysninger til at behandle dine spørgsmål og anmodninger, til at kunne kontakte dig og til at udføre andre handlinger, der er nødvendige for, at vi kan besvare din henvendelse.

Hvis du henvender dig telefonisk til kundeservice, bliver telefonsamtalen optaget af dokumentationshensyn. Når du ringer til vores kundeservice, vil du blive gjort opmærksom på, at samtalen optages af dokumentationshensyn. Hvis du ikke ønsker dette, kan du henvende dig til vores kundeservice via kontaktformularen på vores hjemmeside.

Når du besøger vores hjemmeside, registreres nogle af dine oplysninger automatisk på vores server, f.eks. din IP-adresse (et unikt nummer, der automatisk tildeles din computer af din Internetudbyder, når du går på Internettet), dit computersystems navn og navnet på din internetbrowser.

Se også Persondatapolitikkens afsnit 11 vedrørende brugen af ”Cookies” på vores hjemmeside.

5 Sociale medier

Du kan vælge at dele oplysninger fra vores website via sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram, og Google+. Det betyder, at de delte oplysninger, med dit navn og dine interesser, kan blive synlige for dem, der besøger dine personlige sider. Taxi 4×27 anbefaler, at du omhyggeligt læser persondatapolitikerne for de relevante sociale medier, da disse erklæringer gælder for disse parters behandling af dine personoplysninger.

Taxi 4×27 er ikke dataansvarlig eller på anden måde ansvarlig for behandlingen af oplysninger og personoplysninger, som du vælger at dele på andre hjemmesider og sociale medier, der ikke har relation til Taxi 4×27.

6 Opbevaringsperioder

Vi opbevarer kun dine data så længe, som det er nødvendigt til ovennævnte formål, eller for at efterleve lovbestemt opbevaring og andre forpligtelser. Efter afslutningen af en opbevaringsperiode til et specifikt formål sletter eller anonymiserer vi dine personoplysninger vedrørende det pågældende formål.

Vi opbevarer generelt de personoplysninger, vi behandler om Taxi 4×27’s kunder i forbindelse bestilling af taxa eller andre meddelelser sendt via Taxi 4×27’s hjemmeside, i op til 3 år fra den seneste bestilling af Taxa eller indsendelse af andre meddelelser via hjemmesiden eller telefonisk til Taxa 4×27’s kundeservice.

Betalingsoplysninger opbevarer vi dog i en periode på op til 5 år fra den transaktion, som oplysningerne vedrører, af bogføringshensyn.

Telefonsamtaler, der bliver optaget af dokumentationshensyn, som nævnt i afsnit 4 ovenfor, vil som hovedregel blive slettet senest 30 dage efter optagelsen.

I visse tilfælde kan det dog også være nødvendigt for os at gemme personoplysninger i længere perioder end de ovenfor angivne, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at Taxi 4×27 kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende. I så fald vurderer vi i den konkrete sag, hvor lang tid det er nødvendigt for os at gemme oplysningerne, og sletter oplysningerne, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare disse.

Bemærk, at sletning af dine personoplysninger, der er indhentet til et specifikt formål, ikke nødvendigvis betyder, at vi sletter alle de personoplysninger, vi har indhentet om dig. Vi kan stadig have en legitim interesse i og lovlig grund til at behandle en del af dine personoplysninger, herunder men ikke udelukkende opbevaring af hensyn til bogføringskrav eller lignende forpligtelser. Vi fortsætter også med at behandle dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke til en sådan behandling.

7 Opbevaring og videregivelse af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger på servere og datacentre, der som udgangspunkt er beliggende inden for EU/EØS og vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt.

Visse af de tredjeparter, vi samarbejder med, er etableret eller har adgang til personoplysninger i lande uden for EU.

Hvis det er nødvendigt at overføre Personoplysninger til et tredjeland eller international organisation, der er placeret uden for EU/EØS, sikrer vi os forinden overførslen af Personoplysninger til det pågældende tredjeland eller internationale organisation, at overførslen sker til et tredjeland, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om, at beskyttelsesniveauet i det pågældende tredjeland eller den internationale organisation er tilstrækkeligt (dvs. til ”sikre” tredjelande/organisationer) eller at overførslen sker på et andet grundlag, der sikrer, at overførslen af Personoplysninger  sker på en måde, der udgør tilstrækkelig garanti for, at Personoplysninger er beskyttet, herunder evt. ved anvendelse af EU-US Privacy Shield-aftalen eller under anvendelse af anvendelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse (”Model contracts/Standard contractual clauses”).

I visse tilfælde er de tredjeparter, vi samarbejder med, databehandlere for Taxi 4×27. Det gælder f.eks. leverandører af IT-systemer og/eller teknisk drift.

Databehandleren handler i så fald alene efter instruks fra Taxi 4×27 og vi sikrer via databehandleraftaler med de pågældende databehandlere, at databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at Personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger.

Hvis en underdatabehandler er etableret uden for eller Personoplysninger opbevares uden for EU/EØS, sikrer vi, at vores databehandler garanterer et tilstrækkeligt grundlag for overførsel af Personoplysninger til det pågældende tredjeland, herunder ved anvendelse af EU-Kommissionens Standard-kontrakter eller i overensstemmelse med EU-US Privacy Shield-aftalen, hvor det er relevant.

8 Sikkerhed

Det er meget vigtigt for Taxi 4×27 at opbevare dine personoplysninger sikkert. Taxi 4×27 har derfor truffet hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller anden uønsket adgang. Vi har i det følgende afsnit beskrevet nærmere, hvordan vi beskytter dine personoplysninger.

Taxi 4×27 anvender følgende tekniske og organisatoriske foranstaltninger fo at beskytte dine personoplysninger:

 • Adgangskontrol og funktionsopdeling af drev
 • Sikker Mail (hvor det er relevant, herunder i forbindelse med transmission af fortrolige eller følsomme personoplysninger)
 • Antivirus og firewalls
 • Back-up af databaser (se nedenfor i punkt x)
 • Aflåsning af arkivskabe (som indeholder dokumenter med fortrolige eller følsomme personoplysninger)
 • Aftalt fortrolighed med eksterne konsulenter (hvor relevant)
 • TV-overvågning af matrikel (udvendigt – se nedenfor i punkt x)
 • Fast bemanding af Taxacentral
  • Back-up

Taxi 4×27 tager dagligt back-up af alle databaser og filer på fællesdrev. Back-up´en opbevares dels på en intern server, dels på en ekstern server. Den eksterne server er beliggende inden for EU.

 • TV-overvågning

Taxi 4×27 anvender udvendig overvågning af matriklen. Formålet med tv-overvågningen er et generelt ønske om at forebygge kriminalitet samt at tilføre de ansatte i Taxi 4×27’s tryghed. Herudover er det formålet at kunne fremlægge billeddokumentation som bevis over for politiet, såfremt der opstår en situation, der kræver dette.

Der er opsat skilte om overvågning de pågældende steder. Ansatte er derudover skriftligt orienteret om TV-overvågningen.

Den efterfølgende behandling af de personoplysninger, som indsamles som led i TV-overvågningen er undergivet et proportionalitetsprincip. Vi sikrer dermed, at TV-overvågningen gennemføres på en sådan måde, at den virker mindst muligt integritetskrænkende for den enkelte, og at det altid overvejes, om det ønskede formål kan nås med mindre indgribende midler end TV-overvågning og registrering.

Optagelser lagres i 30 dage. Med hensyn til optagelser, der indeholder oplysninger om strafbare forhold, vil disse kun opbevares kortvarigt med henblik på politianmeldelse, og opbevaring sker under forudsætning af, at politianmeldelse foretages snarest muligt. Optagelserne afleveres til politiet i forbindelse med anmeldelsen og slettes fra Taxi 4×27’s egne systemer umiddelbart derefter – maksimalt efter 30 dage.

9 Videregivelse af fortrolige eller følsomme personoplysninger

Hvis det er nødvendigt at videregive følsomme eller fortrolige personoplysninger, herunder f.eks. CPR-numre, bliver de pågældende oplysninger sendt fra Taxi 4×27 i krypteret format i henhold til Datatilsynets gældende anbefalinger.

10 Dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger

Du har visse rettigheder i relation til de personoplysninger, Taxi 4×27 behandler om dig. Vi har i de følgende afsnit beskrevet dine rettigheder nærmere.

For eksempel har du ret til at se og ændre eller lade en tredjepart ændre dine oplysninger, som de er registreret hos Taxi 4×27, hvis sådanne oplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige. Du bør også ændre dine oplysninger, der er gemt på din konto, hvis de ændres i mellemtiden. Under visse omstændigheder har du også ret til at få dine personoplysninger slettet eller få begrænset Taxi 4x27s behandling af dem, og til at bede Taxi 4×27 give dine personoplysninger enten til dig eller til en tredjepart. Hvis du allerede har booket hos Taxi 4×27, kan du se dine oplysninger ved at følge det link, du modtog sammen med din bookingbekræftelse. Hvis du ønsker at ændre dine personoplysninger, bedes du kontakte vores kundeservice pr. e-mail eller telefon. Om nødvendigt kan Taxi 4×27 sende dig et skriftligt eksemplar af dine oplysninger, men du kan i så fald blive bedt om at fremvise Billed-id med henblik på at sikre, at du har ret til at få udleveret de pågældende oplysninger.

Kort fortalt omfatter dine rettigheder følgende:

 • Ret til adgang (ret til at blive informeret om, hvorvidt den registreredes Personoplysninger behandles, og i så fald ret til adgang til Personoplysningerne (et eksemplar af Personoplysningerne skal udleveres)
 • Ret til transport af Personoplysningerne (ret til at modtage Personoplysninger om sig selv, som den registrerede har givet selskabet. Disse oplysninger skal gives i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format)
 • Ret til korrektion (ret til rettelse af ukorrekte Personoplysninger fra den dataansvarliges side uden unødig forsinkelse)
 • Ret til sletning/ret til at blive ’glemt’, (med visse begrænsninger ret til at anmode om sletning af Personoplysninger uden unødig forsinkelse. I så fald skal vi slette Personoplysninger uden unødig forsinkelse)
 • Ret til at gøre indsigelse (ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, nemlig hvis behandlingen af dine personoplysninger omfatter profildannelse, eller hvis behandlingen er baseret på vurderingen af vores interesse i at behandle dine personoplysninger)
 • Ret til begrænsning af behandlingen (ret til at opnå en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du bestrider personoplysningernes nøjagtighed, eller hvis en anmodning om sletning ikke kan imødekommes, f.eks. på grund af Taxi 4x27s behov for at bevare personoplysningerne med henblik på etablering, udøvelse af eller forsvar mod juridiske krav).
 • Bemærk, at de registreredes rettigheder kun opfyldes individuelt af Taxi 4×27 i forbindelse med de tilfælde, hvor Taxi 4×27 anses for dataansvarlig. I situationer, hvor Taxi 4×27 anses for databehandler, skal de registreredes rettigheder opfyldes af den dataansvarlige.

11 Cookies

De personoplysninger, der henvises til i denne Persondatapolitik, kan indhentes ved hjælp af ”cookies”. Cookies er små tekstfiler, som dit udstyr eller din browser gemmer, når du besøger Taxi 4×27’s hjemmeside. Cookies indeholder informationer, som Taxi 4×27 bruger til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din web-browser. Cookien identificerer ikke dig som individuel bruger, men identificerer din computer.

Der er to typer af cookies – midlertidige cookies (”session cookies”) og permanente cookies (”persistent cookies”). Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer i en længere periode, og i nogen tilfælde indtil de bliver slettet. Taxi 4×27’s hjemmeside anvender både midlertidige og permanente cookies. Cookies kan være placeret på hjemmesiden af Taxi 4×27 eller af tredjeparter (se nedenfor om ”Tredjeparts-cookies”).

Når du besøger Taxi 4×27’s hjemmeside første gang vil du blive oplyst om anvendelsen af cookies på hjemmesiden og spurgt om, hvorvidt du accepterer hjemmesidens anvendelse af cookies. Ved at trykke ”OK” og herefter fortsat at bruge Taxi 4×27’s hjemmeside giver du samtykke til, at vi benytter cookies som beskrevet. Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Visse cookies, herunder cookies, som er nødvendige for funktionaliteten på hjemmesiden, kan dog anvendes uden samtykke.

Taxi 4×27’s hjemmeside anvender følgende typer af cookies:

 • til at forbedre funktionaliteten: forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse af Taxi 4×27 og hjælpe dig med at huske dit brugernavn og din adgangskode, så du ikke behøver at logge ind igen, når du kommer tilbage til Taxi 4×27.
 • til statistik, dvs. måling af trafikken på Taxi 4×27, herunder antal besøg på Taxi 4×27, hvilke domæner, de besøgende kommer fra, hvilke sider, de ser på hos Taxi 4×27, og hvilket generelt geografisk område, brugeren befinder sig i.
 • til at integrere med sociale medier, dvs.: gøre det muligt for dig at integrere med sociale medier som f.eks. Facebook.
 • Markedsføring, herunder målrettet annoncering på sociale medier som f.eks. Facebook.
 • Tredjeparts-cookies

Vores Hjemmeside anvender cookies fra følgende tredjeparter:

 • Google-analytics.com: til statistiske formål. B en yttes til at in d samle d ata o m brugerens platform (PC, tablet el. mobil) og præferencer – Disse data benyttes af Google Analytics til at optimere hjemmesiden s indhold og annoncerelevans. Du kan afvise cookies fra Google Analytics ved at klikke her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • com: Anvendes af Google AdWords til at gentage annoncer for besøgende på tværs af hjemmesider.
 • com: Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklametjenester, herunder realtidsbud fra tredjepartsannoncører.

Sådan afviser du brugen af cookies

 De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske valg, du foretager. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre vores hjemmeside.

12 Sådan kontaktes Taxi 4×27

 • Hvis du har spørgsmål til Taxi 4×27’s behandling af dine personoplysninger, og for at udøve dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger, bedes du kontakte Taxi 4×27’s kundeservice pr. e-mail på ekspedition@taxi4x27.dk eller telefon 32 52 31 11.Bemærk, at for at sikre, at vi ikke sender dine personoplysninger til uautoriserede personer eller andre, kan du blive bedt om at bekræfte din identitet, f.eks. ved validering via NemID eller en tilsvarende, sikker bekræftelsesmetode. Du kan også kontakte os uforpligtende om andre spørgsmål om vores brug af dine personoplysninger, denne Persondatapolitik eller andre anliggender vedrørende vores serviceydelser eller hjemmeside. Dine spørgsmål vil blive behandlet kompetent, fortroligt og så hurtigt som muligt. Hvis du ønsker at klage over Taxi 4x27s behandling af dine personoplysninger, kan du også altid kontakte Datatilsynet. Kontaktoplysningerne til Datatilsynet er:

  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5
  DK-1300 København K
  T: +45 33 19 32 00
  E-mail: dt@datatilsynet.dk

13 Opdateringer

Senest opdateret den 11. april 2019

Taxi 4×27 kan fra tid til anden opdatere denne Persondatapolitik. Den nyeste udgave af Persondatapolitikken er altid tilgængelig på Taxi 4x27s hjemmeside. Hvis vi har din e-mailadresse, kan vi eventuelt informere dig pr. e-mail i tilfælde af væsentlige ændringer.

Taxi 4x27 Nyboder