Kontobetingelser:

  • Der beregnes ingen renter eller provision, for så vidt betalingsbetingelserne overholdes. Efter forfaldsdato beregnes en rente på 1,5% pr. påbegyndt måned, dog min. kr. 50,00 samt et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.
  • Betalingsbetingelser: Senest 10 dage efter fakturadato.
  • En faktura skal til enhver tid betragtes som gyldigt bevis for størrelsen af AMAGER-ØBRO FINANS ApS’ tilgodehavende.
  • TAXI 4×27 kort og bon’er er personlige, men rekvirenten kan bemyndige andre personer til at underskrive på bon’erne.
  • Bonerne må kun benyttes til betaling for kørsel med vogne tilsluttet Amager-Øbro Taxi samt vogne tilsluttet centraler, der samarbejder med Amager-Øbro Finans ApS. Vi har dog ikke ansvar for at vogne i fremmede selskaber ikke modtager disse.Manuelle bon’er må dog kun benyttes i TAXI 4x27s egne vogne.
  • Bon’erne må kun udstedes til dækning af kørsel i hyrevogne i Danmark.
  • Bon’erne udleveres af Amager-Øbro Finans ApS. Rekvirenten af bonerne er ansvarlig for brugen af de udleverede boner og skal opbevare disse på betryggende vis. Rekvirenten er forpligtet til at betale for alle kørsler – også i tilfælde af misbrug. Bortkomne Taxi-kontokort/bon’er skal meddeles øjeblikkeligt til TAXI 4×27 på +45 32 51 51 51 (åbent 24 timer i døgnet).
  • I tilfælde af misbrug er Amager-Øbro Finans ApS berettiget til når som helst at ophæve kontoen.
  • Da rekvirenten har det fulde ansvar for eventuel misbrug af bon’erne, kan evt. misbrug i forbindelse med tyveri mm. begrænses ved at bonerne kan udstedes med et max. beløb påtrykt (se ovenfor).
  • Opsigelse af kontoen skal ske skriftligt og ubrugte Taxi-boner og Taxi-kontokort skal returneres til AMAGER-ØBRO Finans ApS sammen med opsigelsen.