Betingelser for konto hos Taxi 4×27/Cabonline Danmark ApS

 • Der beregnes ingen renter eller provision, for så vidt betalingsbetingelserne overholdes. Efter forfaldsdato beregnes en rente på 1,5% pr. påbegyndt måned, dog min. kr. 50,00 samt et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.
 • Betalingsbetingelser: Senest 10 dage efter fakturadato.
 • En faktura skal til enhver tid betragtes som gyldigt bevis for størrelsen af Cabonline Danmark ApS’ tilgodehavende.
 • Cabonline Danmark ApS / Taxi 4×27 kort og boner er personlige, men rekvirenten kan bemyndige andre personer til at underskrive på bonerne.
 • Bonerne må kun benyttes til betaling for kørsel med vogne tilsluttet Taxi 4×27 samt vogne tilsluttet centraler, der samarbejder med Cabonline Danmark ApS / Taxi 4×27.
  Bemærk: Vi har ikke ansvar for, at vogne i fremmede selskaber ikke modtager disse.
 • Manuelle boner må dog kun benyttes i Taxi 4x27s egne vogne.
 • Bonerne må kun udstedes til dækning af kørsel i hyrevogne i Danmark.
 • Bonerne udleveres af Cabonline Danmark ApS. Rekvirenten af bonerne er ansvarlig for brugen af de udleverede boner og skal opbevare disse på betryggende vis.
 • Rekvirenten er forpligtet til at betale for alle kørsler – også i tilfælde af misbrug.
 • Bortkomne Taxi-kontokort/boner skal meddeles øjeblikkeligt til Taxi 4×27 på +45 32 51 51 51 (åbent 24 timer i døgnet).
 • I tilfælde af misbrug er Cabonline Danmark ApS berettiget til når som helst at ophæve kontoen.
 • Da rekvirenten har det fulde ansvar for eventuel misbrug af bon’erne, kan evt. misbrug i forbindelse med tyveri mm. begrænses ved, at bonerne kan udstedes med et max. beløb påtrykt (se ovenfor).
 • Opsigelse af kontoen skal ske skriftligt og ubrugte Taxi-boner, og Taxi-kontokort skal returneres til Cabonline Danmark ApS sammen med opsigelsen.