Kære taxivognmand i Danmark

Taxi 4×27 har i påsken forhandlet med vognmænd i Aarhus, hvilket har resulteret i at vi har givet vognmænd i Aarhus et tilbud om samarbejde. Et tilbud om at indgå i et ligeværdigt samarbejde med os.

Forhandlingerne kom i stand, efter at vi var blevet kontaktet af vognmænd i Aarhus og omegn, der åbenbart følte at der var for stor afstand mellem Aarhus og København, efter man opsagde alle lokale medarbejdere og at en storby og et område som hele Midt- og Sønderjylland, skulle styres fra Aalborg og Lyngby.

Der blev afholdt et møde i tirsdags, hvor vi fik aftaler nok til at ansøge om at få tilladelse til at drive bestillingskontor i Aarhus. Derfor gik vi i taxinævnet i Aarhus med en ansøgning om at få et bestillingskontor i Aarhus, hvor den nu skal behandles.

Taxi 4×27 har tilbudt vognmændene i Aarhus et ligeværdigt samarbejde. Den enkelte vognmand bliver medlem af vores forening med fulde demokratiske rettigheder og – via foreningen – medejerskab af sin egen forretning.

Vi har udstedt en garanti for pladslejeudviklingen frem til 2020 og garanterer lokal repræsentation i Aarhus – som minimum i form af en sælger med ansvar for Jylland mm.

Tilbuddet gælder naturligvis ikke kun vognmænd i Aarhus, men også vognmænd, der kører i andre byer. Tilbuddet gælder til alle vognmænd, der stadig ønsker at være vognmand og ikke blot være leverandør af en vogn i et stor selskab, der med hård hånd styres fra København uden mulighed for indflydelse på egne priser, rabatter og betingelser i det hele taget. Tilbuddet er til alle der har et ønske om at kunne fortsætte med at være – eller blive – medejer af sit eget bestillingskontor i samarbejde med andre vognmænd.

Tilbud til vognmænd i Danmark

Taxi 4×27 tilbyder følgende til alle vognmænd i Danmark, der kører i Dantaxi eller andre selskaber rundt omkring i Danmark.

Pladsleje

 • Skifter du/I til Taxi 4×27 skal du ikke betale pladsleje eller gebyrer i 2017, da du/I betaler pladsleje til et andet selskab.
 • I årene 2018, 2019 og 2020 er du/I garanteret at dine/jeres samlede omkostninger til pladsleje og Finansgebyr maksimalt svarer kr. 76.700/vogn for et år. Herefter følger pladsleje og gebyr de øvrige vognmænd i foreningen. I Taxi 4×27 betaler alle det samme, uanset hvor i landet man kører.

Udstyr og profil

 • Taxi 4×27 giver et tilskud til vognmanden, svarende til prisen for systemet der installeres i vognen.
 • Taxi 4×27 betaler den første montering af taxien.
 • Omkostning til profilindpakning af vognen afholdes af Taxi 4×27.
 • Der udleveres to sæt tøj/vogn til en samlet værdi på kr. 2.000,-.

Andet

 • Du/I bliver optaget i Foreningen Taxi 4×27 på lige fod, med de vognmænd, der er medlem i dag. Du får fuld møderet til generalforsamlinger, stemmeret mm.
 • Der oprettes lokale samarbejdsudvalg til at fastsætte zoner, lokale priser, rabatter mm.
 • Hvis nødvendigt, søger vi om tilladelse til at drive bestillingskontor i dit/jeres område – det kræver dog mindst 10 vognmænd (eller at I har et i forvejen)
 • Hvis der er mindst 25 biler i et område, kan der ansættes en lokal medarbejder til at tage sig af vogne/kunder i området (i samarbejde med hovedcentralen).
 • Alle priser som vores sælgere måtte opnå hos kunder, vil blive udbetalt til vognmanden i forhold til den kørsel, hans vogn eller vogne måtte have haft. Der er ingen skjult pladsleje her!

det med småt…

Vi kræver til gengæld:

 • At du binder dig økonomisk til og med 31.12.2020
 • At du tidligst kan opsige kontrakten den 31.12.2018.
 • At hvis du opsiger inden 31.12.2020, skal du tilbagebetale de omkostninger Taxi 4×27 har haft i forbindelse med din overflytning til udstyr, montering, profilindpakning samt beklædning samt eventuelle rabatter på pladsleje og gebyr, du måtte have fået udbetalt i forbindelse med pladsleje-garantien.Bemærk dog at efter den 31.12.2018 gælder:
  1. At hvis du går på pension eller du afleverer din(e) bevilling(er) og definitivt ophøre med at være vognmand indenfor erhvervsmæssig persontransport, i en periode på mindst fem år, så skal du blot tilbagelevere det udlevere udstyr til Taxi 4×27 og så er du fri.
  2. At hvis du sælger din(e) bevilling(er) til 3. mand, skal du udrede gælden, hvis gælden ikke overtages af køber, dvs. at køber fortsætter i Taxi 4×27, i aftale perioden.

Ikke noget indskud, men…

Der er ikke noget indskud, men du skal erlægge et depositum svarende til 3 måneders pladsleje (pt kr. 3.500,-). Depositummet bliver udbetalt (fra trukket evt. gæld) hvis du skifter til et andet selskab, går på pension eller ophører med at være vognmand.

Kontakt vores direktør, Thomas RB Petersen, for yderligere informationer på:

Mail tp@taxi4x27.dk eller mobil 27 27 27 00.

venlig hilsen

OPDATERING d. 23/05-17:

Kære vognmand i Aarhus

Lige nu foregår der en grim kamp for at forhindre vores – jeres (de der har underskrevet) – opstart som nyt taxiselskab i Aarhus. Der lægges personligt pres på enkelte vognmænd og der søges om aktindsigt nævnet for at finde ud af hvem der er gået med os. Det sker med det formål at få vognmændene til at trække deres kontrakt tilbage, så det forhindres, at vi – I – får en tilladelse til at drive bestillingskontor.

Rygterne svirrer og både Dantaxi og Aarhus Taxa har en interesse i at skabe så meget forvirring og usikkerhed som muligt.

Sandheden er, at vi har fået henvendelse fra 3 vognmænd om annullering af kontrakten, hvoraf den ene har trukket ønsket om annullering tilbage igen. Tilbage er så 2 vognmænd, der begge er informeret om at en forhandling om annullering tidligst kan komme på tale, når de har et reelt valg mellem Dantaxi og 4×27, så de trusler de står overfor fra Dantaxis side kan imødegås ved at skifte. Hvis de stadig ikke ønsker at skifte, når vi har tilladelsen, så kan der, naturligvis, forhandles om en annullering.

Selvom alle tre vognmænd alligevel skulle ønske at blive i Dantaxi, så har vi det antal vogne vi skal bruge for at starte op. Vi har også vognmænd, der har sagt de skriver under, når først vi er oppe og køre.

Vi har gjort hvad vi lovede
I mellemtiden bør I alle bemærke at 4×27 har holdt vores del af aftalen og søgt tilladelse til at drive bestillingskontor i Aarhus på baggrund af jeres ønske/invitation/underskrift og:

1) da vi fik kontrakter med 10 biler, ansatte vi Per Hansen som salgschef, hvilket var et hovedkrav fra jer efter at hans fyring fra Dantaxi udløste Anders Thyes kontakt til os, for at få et alternativ til Dantaxi/Aarhus Taxa, hvor I selv havde indflydelse. Per tiltræder senest den 1.10.17
2) vi har kontraktligt sikret jer, så I får kaffestue/lokalt kontor
3) vi har kontraktligt sikret jer, så I får et lokalt Call Center (ved 30 biler)
4) vi har kontraktligt sikret jer, så I får en lokal forening til det lokale samarbejde
5) vi har kontraktligt sikret jer, så I får jeres eget bestillingskontor tilbage, hvis I ønsker det
6) vi har – kontraktligt – sikret jer mod at det ikke bliver dyrere end i dag (Dantaxi priser), og det vil blive billigere for de der kører alene eller kommer fra Aarhus Taxa.
7) I bliver medejere af 4×27 – uden indskud! – qua jeres medlemskab (frivilligt) af vores forening, hvilket betyder at I får indflydelse på jeres eget bestillingskontor på linie med andre vognmænd i foreningen. I er ikke indlejere, men medejere!
8) vi byder på offentlige opgaver i Taxi 4×27 Aarhus navn, så kontrakter i Aarhus er lokalt ejet, hvilket ikke betyder så meget, medmindre I ønsker selvstændighed. Lægekørslen i Aarhus er IKKE vundet af Dantaxi, men af TaxiNord, så den kan – uden problemer – flyttes til andre Dantaxi selskaber, hvis I ikke makker ret, er for besværlige osv.

Vi kom til Aarhus fordi I var trætte af at blive behandlet oppefra og ned af Aalborg/TaxiNord. Jo, vi vil også meget gerne starte op i Aarhus, men vi vil starte på en frisk – uden gamle han-elefanter, der synes det er vigtigere at man selv er formand, end hvor man er formand og hvad og hvordan man er formand og som alene hypper eget skind, før der tænkes på de vognmænd, de skulle repræsentere. Det spil gider vi ikke!

Jeg vil dog gerne understrege at alle vognmænd er velkomne i Taxi 4×27 – også gamle hanelefanter! Men, vi vil ikke importere forsmåede formænd og skabe konflikter internt. Det er der ikke hverken råd eller tid til.
Der bliver ikke indgået lokumsaftaler med nogen om formandsposter eller om særlig indflydelse. I sidste ende er det vognmændene selv, der skal vælge deres lokale repræsentant. Vores eneste krav er at han skal have et solidt flertal i ryggen. Ingen bliver valgt ved lodtrækning eller hemmeligt udpeget, fordi de kan skaffe 5-10 vogne mere!

Den 14. juni kommer vi til Aarhus igen for, dels at holde et info-møde med nye interesserede vognmænd og dels for at holde et (lukket) møde med de vognmænd, der har skrevet under. Til den tid, har byrådet – forhåbentligt – godkendt os igen og der er så mere fast grund under fødderne. Præcise sted og tid kommer senere.

På den lukkede del af mødet skal vi tale zoner, takster, evt. rabatter og kigge på fordelingen af den kørsel, der kommer efter sommerferien. Det er ikke en forudsætning at man skifter inden 31.12.2017 at få del i kørslen, men det er en forudsætning at man har en underskrevet aftale om at skifte senest 1.1.18 og, naturligvis, at man ikke har ytret ønsket om at få annulleret sin kontrakt.

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer… eller ideer 🙂

venlig hilsen
Thomas
Adm. Direktør

Man kan registrere vogn, vognmand og chauffør her