Optagelser af vores telefonsamtaler med kunder

For at kvalitetssikre vores ydelser, optager Taxi 4×27 alle samtaler mellem kunder og centralens medarbejdere.

Optagelserne sker for at kunne vi kan behandle klager, forbedre serviceniveauet, optimering og udvikling af processer i selskabet samt til dokumentation for bestillinger o.l. Optagelserne kan blive aflyttet af både ledelse og kolleger i forbindelse med ovenstående

Som kunde, der er blevet optaget,  har du indsigtsret og indsigelsesret i optagelserne i henhold til persondataloven.

Dvs.

  1. Du har ret til at få at vide, hvilke personlige oplysninger, der behandles om dig, formålet hermed, hvem der modtager oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer. Anmodningen vil blive besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, og hvis dette ikke er muligt, vil vi underrette om årsagen hertil, samt hvornår et svar kan forventes. Du kan tidligst kræve indsigtsret igen, når der er gået 6 måneder, medmindre du kan påvise et særligt behov.

En indsigelse fra dig mod behandling af en personlig oplysning vil blive imødekommet, hvis den er berettiget, f.eks. hvis du har vægtige grunde til at få det slettet eller lign.”

Samtalerne gemmes maksimalt i 3 måneder, med mindre den er blevet gemt særligt i forbindelse med en klage eller lign. Disse særlig glemte klager gemmes kun så længe en sag pågår.