CO2-neutralisering fra 2009 til 2015

Taxi 4×27 har siden 2009 haft et klimakoncept. Indtil 2015 neutraliserede vi alt den CO2, vores kørsel afstedkom. Siden 2009 og indtil 2015 faldt vores samlede årlige CO2 udslip fra X til Y, bl.a. fordi vores program gav vognmændene incitament til hurtigt at udskifte deres energitunge taxier til bedre energiklasser.

Fra 2015 har vi alene neutraliseret på baggrund af specifikke ønsker fra de virksomheder, vi kører for. Baggrunden herfor er, at lovkravene til taxiers energiklasse nu er på et niveau, hvor det ikke længere giver mening at have incitament-programmer for at få vognmændene til at skifte deres biler. De tilbageværende elementer i klimakonceptet er:

  • Kursus i energirigtig kørsel, hvor chauffører, der har været på dette kursus, kommer forrest i turkøen.
  • Kvitteringen for den enkelte tur indeholder oplysninger om CO2-aftrykket.
  • Vi tilbyder de firmakunder, som har konto hos os, en årlig rapport over CO2-aftrykket på de kontoture, der er bestilt.
  • Endelig arbejder vi løbende på udviklingsarbejde som fx at minimere fejlkørsel, fremkørsel til kunden, ventetid m.m.
  • På selve centralen bliver der også arbejdet med miljø og klima. Senest har vi fået installeret to solcelle paneler og en varmeveksler, så der spares el og dermed udleder den del af vores forretning også mindre CO2.

Nu arbejder taxilovgivningen også for klimaet

Vore flåde er i bestandig udvikling og udskiftes løbende, hvilket sikrer, at vi altid har biler, der har den seneste tekniske udvikling – også inden for miljø og klima i vores vogne.

I 2009/10 blev der i taxilovgivningen indført skærpede krav til, hvilke biler vores vognmænd måtte indkøbe, Det vil sammen med de skærpede miljøkrav til bilproducenterne gøre, at vi år for år reducerer belastningen til gavn for vores fælles miljø og klima.

Disse krav er løbende blevet skærpet og betyder i dag, at alle biler skal opfylde Euro 6 krav/minimum Energiklasse AA.

Den løbende udskiftning af vognpark, den teknologiske udvikling og holdningsbearbejdelse hos vores førere betyder, at vi forventer at reducere vores brændstofforbrug med mindst 20% over de kommende 3-4 år. Ikke alene reducerer det den direkte partikelforurening, det reducerer også CO2-aftrykket.