Har du glemt at få noget med ud af taxien?

Har du glemt noget i en af vores taxier, kan du henvende dig direkte til centralen på tlf. 27 27 27 27 eller til vagtchefen på vagtchef@taxi4x27.dk.

Du bedes oplyse følgende:

  1. Om turen er en bestilt tur eller en gadetur.
  2. Dato og klokkeslæt.
  3. Hvor du kørte fra og til.
  4. Hvilken vogn du har kørt med (XXXX).

Alle henvendelser vedrørende glemte sager bliver noteret med dit navn og telefonnummer. Kan centralen straks kontakte taxien, gør man det. Kan dette ikke lade sig gøre, afsendes der en forespørgsel til taxien, der automatisk kommer på vognens skærm, når den tilmeldes systemet næste gang.

Så snart centralen modtager besked om, at dine effekter er fundet, får du direkte besked. Ved efterfølgende henvendelser til centralen er det vigtigt, at du oplyser, at du har meldt effekterne savnet tidligere. Oplys den dato, du glemte effekterne i vognen.

Returnering af glemte sager

Der er 3 muligheder:

  1. Vil du have de glemte effekter leveret straks, skal du betale taxameterprisen for turen fra vognens øjeblikkelige position til leveringsadressen. Vær opmærksom på, at vognen godt kan befinde sig uden for København.
  2. Du kan også afhente effekterne på vores kontor: Englandsvej 358, Byg. 6, DK-2770 Kastrup.
  3. Det kan også aftales med centralen, at sagerne indleveres på nærmeste politistation.

Du vil i den situation kunne få oplyst, til hvilken politistation sagerne er afleveret.