Fra lørdag den 22. august 2020 er der krav om at både passagerer og chauffører i taxier bærer mundbind, når de kører sammen i taxi.

Taxi 4×27 har sørget for at alle vogne har modtaget mundbind, så dels at chaufføren kan have mundbind på når han/hun kører en tur med en kunde. Men han kan – så længe varelaget holder – sælge mundbind til kunderne for maksimalt kr. 5,-.

Som kunde skal du også bære mundbind i taxien, med følgende undtagelser:

  1. Børn under 12 år er fritaget
  2. Reglerne gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
  3. mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

Uanset hvilken årsag du måtte have for IKKE at bære bind, skal den fremlæggses for chaufføren, så han kan vurdere om hn kan tage dig med uden maske.

Uberettiget undladelse af at bære mundbind eller visir efter stk. 1 kan medføre bortvisning, således at kunden skal tage en anden transportform. Det er chaufføren der vurderer om kunden er korrektmaskeret.

Se selve bekendgørelsen her: “Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.”

Vores biler har fået udleveret mundbind til de næste manges dages brug.

Du bør selv medbringe mundbind, selvom at chaufføren vil kunne sælge dig et. Bemærk at han MAXIMALT må tage kr 5,- pr. mundbind.

Køb fra chaufføren kan dog ikke garanteres, da han skal have nok til sig på sin vagt. Så den sikre løsning er at medbringe en maske når du skal ud og køre

Taxichaufføren kan afvise passagerer der ikke bærer mundbind afvises. og som ikke har en gyldig grund

Ud over kravet til mundbind, henstiller vi til at det også er vigtigt at du stadig er opmærksom på vores generelle Covid-19 retningslinier.